Lefkada.hu Felhasználási feltételek, jogi információk

Lefkada.hu - Lefkada szigetének leírásokkal és fényképekkel bővített, információs honlapja


Az alábbi feltételek a Lefkada.hu (www.lefkada.hu) weboldal használatát szabályozzák. A Lefkada.hu (www.lefkada.hu) weboldal elérésével, böngészésével, használatával a honlap olvasója, böngészője (továbbiakban: Felhasználó) elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el a feltételeket.

 

Általános információk

A Lefkada.hu szerkesztősége minden ésszerű erőfeszítést megtesz a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található leírások és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

 

Más weboldalakra mutató hivatkozások (linkek)

A Lefkada.hu weboldalon található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy elhagyja a Lefkada.hu-t és rendszerein kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A Lefkada.hu nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére. A Lefkada.hu nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért.

 

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok, szerzői jogi információk

A Lefkada.hu (www.lefkada.hu) honlapon publikált összes cikk, mondat, kifejezés, valamint a lefkada.hu vízjelével ellátott képek szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Lefkada.hu (www.lefkada.hu) honlapon található összes cikk, leírás, mondat, kifejezés felhasználásához, átírásához, más honlapon, dokumentumban, valamint bármilyen nyomtatott formában történő közléséhez a Lefkada.hu tulajdonosának feltétlen írásbeli hozzájárulása szükséges. Írásbeli hozzájárulás nélkül a Lefkada.hu (www.lefkada.hu) cikkeinek, leírásainak, mondatainak, kifejezéseinek vagy képeinek átvétele nem engedélyezett, és szigorúan tilos!

A törvényben foglaltak szerint a szerzői jog értelmében írásbeli engedély nélkül tilos továbbá a Lefkada.hu (www.lefkada.hu) cikkeinek, leírásainak, mondatainak, kifejezéseinek, képeinek:

- többszörözése,

- terjesztése,

- más honlapon, weboldalon bárminemű felhasználása,

- nyomtatásban megjelenítése,

- katalógusban, prospektusban megjelenítése,

- nyilvános előadásban felhasználása,

- a nyilvánossághoz történő más cég, szervezet vagy magánszemély általi továbbközvetítése.

Amennyiben a Lefkada.hu (www.lefkada.hu) oldal bármely részének, cikkének, leírásának, mondatának, kifejezésének, képének írásbeli engedély nélküli másolása, vagy átvételének ténye fennáll, az oldal tulajdonosa kártérítésre igényt tart. A szerzői jog megsértése esetén, a kártérítés bárminemű elmaradása okán az oldal tulajdonosa a jogi útra terelés és érdekérvényesítés jogát minden esetben fenntartja. Szerzői jog megsértése esetén az oldal tulajdonosa a polgári peres úton történő jogi érvényesítést, a jogsértés helyreállítását, valamint kártérítési igény benyújtását kezdeményezheti.

A jogvédett, oldalunkon található tartalom esetleges jogtalan felhasználását vitás esetben képernyőmentéssel, rendszergazdai igazolással, valamint ügyvédi ellenjegyzéssel is igazolhatjuk.

A Lefkada.hu (www.lefkada.hu) jogvédelmi információnak nem ismerete, vagy figyelmen kívül hagyása nem mentesíti az oldal tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül másolót a következmények alól.

 

 

Like Lefkada!
Lefkada Facebook